Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym - Przebieg prac legislacyjnych

Przebieg prac legislacyjnych: http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=1963

25.07.2018 Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień wyrobów akcyzowych z obowiązku oznaczania znakami akcyzy.

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12314200/katalog/12523908#12523908

Rozporządzenia:

09.07. 2018 – Rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy  http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12313600/katalog/12520408#12520408

04.01.2018 – Podpisanie ustawy przez Prezydenta

http://orka.sejm.gov.pl/opinie8.nsf/nazwa/1963_u/$file/1963_u.pdf

14.12.2017 – Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (nr 115) Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym, druk senacki nr 689

https://www.senat.gov.pl/prace/komisje-senackie/przebieg,7492,1.html

12.12.2017 – Zapis przebiegu posiedzenia komisji. Rozpatrzenie poprawki zgłoszonej w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym (druki nr 1963 i 2093) http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/biuletyn.xsp?documentId=CBC11BB57D5CC62EC1258205004600D3

06.12.2017 – Zapis przebiegu posiedzenia komisji. Rozpatrzenie sprawozdania podkomisji stałej do monitorowania systemu podatkowego o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym (druk nr 1963).

http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/biuletyn.xsp?documentId=574B9C4E008FA750C12581F300483F23

27.11.2017 – Notatka w sprawie oceny skutków regulacji rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym

http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/opinieBAS.xsp?nr=1963

21.06.2017 – Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym – Zgłoszenia lobbingowe

http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12299602/katalog/12440487#12440487