British American Tobacco przeciwko polskim małym i średnim przedsiębiorcom!

BAT jako inwestor Grupy Chic (sieci sklepów e-sSmoking World) zgłosił zainteresowanie pracami nad projektem rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 lutego 2017 r., zmieniającego rozporządzenie w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy (Dz. U. 2017 poz. 364).
Spółka wyraziła aprobatę dla projektu formy banderol podatkowych jak i legalizacyjnych oraz przedstawiła uwagi do treści rozporządzenia.
 
Jak wiadomo w obecnym projekcie ustawy z dnia 12 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym (Dz.U.2018 poz. 137) stawka akcyzy na płyn wyprodukowany po 01 stycznia 2019 r. ma wynosić 500 zł za litr, czyli 5 zł dla płynów nikotynowych umieszczonych w pojemnikach o pojemności 10 ml. Jak zauważa BAT „na rynku występują i są popularne płyny do e-papierosów nie zawierające nikotyny. W ich przypadku nie mają zastosowania ograniczenia z ustawy o ochronie zdrowia co do maksymalnej pojemności pojemnika (…). Taka sytuacja powoduje, że w legalnej sprzedaży znajdują się obecnie pojemniki z płynami beznikotynowymi o dużej pojemności tj. 50 ml, 100 ml, itd”.
 
Oznacza to, że każdy wprowadzający płyn na rynek zarówno z nikotyną jak i bez, musi zapłacić stawkę akcyzy w wysokości 50 gr, zatem dla płynu 10 ml 5 zł, dla płynu o pojemności 20 ml stawkę 10 zł, zaś dla 50 ml stawkę 25 zł, itd.
Sytuacja komplikuje się w przypadku akcyzy legalizacyjnej, której wysokość wynosić ma 5 zł bez względu na pojemność płynu, a dotyczyć będzie przede wszystkim najmniejszych przedsiębiorców z branży, którzy pozostaną do końca grudnia z płynami wyprodukowanymi w 2018 r. 
Z ankiety przeprowadzonej przez STOPP wśród sklepów zajmujących się sprzedażą płynów do EIN wynika, że średnio w sklepach znajduje się 120 litrów płynu w różnych opakowaniach (około 800 opakowań).
Przyjmując stawkę akcyzy legalizacyjnej proponowaną przez Ministerstwo Finansów w wysokości 5 zł za opakowanie z płynem, koszt poniesiony przez przedsiębiorców sięgnie niespełna 4 tysiące zł.
Jednak BAT sięga po więcej tłumacząc swoje propozycje większymi wpływami do budżetu oraz zachowaniem równowagi na rynku pomiędzy płynami z nikotyną i bez nikotyny, i proponuje trzy rodzaje banderoli legalizacyjnej, w trzech różnych stawkach:
 
– na płyny 10 ml – 5 zł
– na płyny 11 ml do 100 ml – 50 zł
– na płyny powyżej 100 ml – 500 zł
 
Kwota legalizacji płynów w tej zaproponowanej przez British American Tobacco formie sięgnie wg. naszych szacunków około 21 tyś zł dla każdego sklepu.
Czy stawki w takiej formie będą oznaczały bankructwo dla większości sklepów z branży? Czy taka wysokość akcyzy legalizacyjnej będzie destrukcyjna dla dystrybutorów, którzy będą zmuszeni zapłacić dziesięciokrotności tej kwoty i  wreszcie czy polscy producenci udźwigną finansowo oznaczenie znakami legalizacyjnymi produktów pozostałych w magazynach do końca grudnia 2018 r.?
 
British American Tobacco nie wydaje się być zainteresowany wpływami do budżetu, przykłada jednak bardzo wysoką dbałość do postulatów rujnujących konkurencję, która może nie poradzić sobie z tak wielkimi kwotami legalizacji.
 
 
Stowarzyszenie Obrony Praw Przedsiębiorców

@2018 Stowarzyszenie Obrony Praw Przedsiębiorców | Wszystkie prawa zastrzeżone

Facebook