Dołącz do Nas

Członkostwo w STOPP to obecność w elitarnym gronie polskich małych i średnich przedsiębiorców branży, to także umacnianie siły jej głosu w pracach
w stanowieniu prawa oraz pracach legislacyjnych zarówno w Polsce, jak i w Europie.

Dlaczego warto?
Nasi Członkowie uzyskują dostęp do rozwiązań prawnych, informacji, wsparcia prawnego w procesie legislacyjnym, uczestniczą w spotkaniach networkingowych. 
Chronimy naszych Członków poprzez doradztwo, asystę, koordynację działań, także poprzez odpowiednią konstrukcję pism zgłoszeniowych w trakcie trwania procesów legislacyjnych istotnych dla naszego rynku.

Członkowie w zależności od wysokości zadeklarowanych składek, przynależą do jednej z trzech grup:
– Członkowie Platinum
– Członkowie Gold
– Członkowie Silver
Wysokość składek członkowskich określa Regulamin Stowarzyszenia.
Lista wszystkich Członków Stowarzyszenia znajduje się w zakładce Członkowie.

Firmy nie będące formalnym członkiem Stowarzyszenia, wspierające działalność statutową STOPP dotują dowolnie ustaloną przez siebie kwotą. Niezależnie od jej wysokości firmy regularnie wspierający cele statutowe także ukazane zostały w zakładce Członkowie – Podmioty wspierające cele statutowe.

W celu uzyskania członkostwa Stowarzyszenia należy złożyć pisemną deklarację Członka Stowarzyszenia (nie może nim zostać osoba prawna) bądź Członka Wspierającego. O przyjęciu bądź wykluczeniu decyduje Walne Zgromadzenie Członków. Deklaracje do pobrania znajdują się u dołu strony

W sprawie uzyskania dodatkowych informacji dotyczących form członkostwa prosimy o kontakt mailowy bądź telefoniczny.