Kontakt
Stowarzyszenie Obrony Praw Przedsiębiorców

ul. Cieszyńska 14/3
30-015 Kraków

tel: +48 605-520-883
e-mail: biuro@stopp.pl

Nr konta do dobrowolnych dotacji na cele statutowe: Bank Pekao: 04 1240 4722 1111 0010 8392 0674