Stanowisko Stowarzyszenia Obrony Praw Przedsiębiorców w związku z pracami Komisji Budżetu i Finansów Publicznych nad ustawą zmieniającą ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym (druk senacki nr 1028).

Jako Stowarzyszenie STOPP, reprezentujące małych i średnich polskich przedsiębiorców z branży producentów i dystrybutorów płynów do papierosów elektronicznych  w pełni popieramy inicjatywę Ministerstwa Finansów mającą na celu odroczenie terminu wprowadzenia akcyzy na innowacyjne wyroby do inhalacji nikotyny (EIN). Naszym zdaniem, odroczenie wprowadzenia podatku jest absolutnie konieczne i uzasadnione sytuacją faktyczną i prawną setek rodzinnych polskich firm produkcyjnych, handlowych i dystrybucyjnych z tej branży. Wprowadzenie podatku akcyzowego dla małych i średnich polskich firm oznacza rewolucję technologiczną, finansową i prawną na którą nie jesteśmy gotowi.

Dokonując oceny skutków regulacji należy brać pod uwagę nie tylko koszty budżetowe, ale także koszty, które obciążą małe i średnie polskie firmy. Szacowane przez MF w Ocenie Skutków Regulacji wpływy z akcyzy na innowacyjne wyroby do inhalacji nikotyny wynoszą około 100 mln. złotych rocznie. Te potencjalnie utracone przychody budżetu winny być również zestawiane z utraconymi wpływami budżetu na skutek wprowadzenia podatku. Wprowadzenie nowego podatku oznaczałoby spadek wpływów z podatku VAT i innych podatków oraz nieuniknione ryzyko wzrostu szarej strefy. 

Zwracamy ponadto uwagę, iż Komisja Europejska pracuje nad projektem harmonizacji podatku akcyzowego na te wyroby, a wprowadzenie podatku przez Polskę przed harmonizacją na poziomie europejskim dyskryminowałoby polskie firmy.

Wysłuchanie postulatów małych i średnich polskich przedsiębiorców to świadectwo, iż Konstytucja dla Biznesu o której głośno mówią przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości wraz z Prezesem Rady Ministrów Mateuszem Morawieckim działa już w praktyce. Prace nad ustawą zmieniającą ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym to świadectwo poprawy relacji na linii przedsiębiorcy – państwo. 

W ocenie Stowarzyszenia STOPP odroczenie podatku jest konieczne, aby ochronić nową branżę, a propozycja Ministerstwa Finansów zmierzająca do odroczenia podatku akcyzowego na innowacyjne wyroby do inhalacji nikotyny jest w pełni uzasadniona i w pełni przez nas popierana.

Druk senacki nr 1028: Tutaj.

Stowarzyszenie Obrony Praw Przedsiębiorców

@2018 Stowarzyszenie Obrony Praw Przedsiębiorców | Wszystkie prawa zastrzeżone

Facebook